Jogi nyilatkozat

A honlap látogatásával Ön korlátozás és fenntartás nélkül tudomásul veszi, hogy a www.munkavallaloert.hu oldalon szereplő információk igénybevételekor aláveti magát a hatályos magyar jog szerinti, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi – 2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.) – és egyéb vonatkozó jogi szabályozásnak. A honlap tartalmához történő hozzáféréssel, az oldalak böngészésével Ön korlátozás és fenntartás nélkül elfogadja a jelen nyilatkozatban foglalt feltételeket, függetlenül attól, hogy azokat elolvasta-e, vagy sem.

A Munkavallaloert.hu honlapjának bármely célú látogatását, használatát mindenki saját felelősségére teszi, saját belátása alapján. A honlapon keresztül letöltött és megismert információ felhasználása önkéntes és kizárólag saját kockázatra végzett tevékenység.

A honlapon található információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, semmilyen körülmények között sem minősülnek tanácsadásnak, vagy ajánlásnak, azok nem szolgálhatnak semmilyen döntés, vagy intézkedés alapjául, nem helyettesíthetik a részletes és a konkrét esetre vonatkozó tanácsadást, valamint felhasználásuk esetén az oldal szerzőjét semmilyen felelősség nem terheli.

Valamennyi szellemi tulajdonjog, beleértve a webhelyen szereplő valamennyi szöveg és egyéb anyag szerzői vagy védjegyjogait, a Munkavállalóért weboldal kapcsolt vállalkozása (Talent4U Consulting Betéti Társaság) tulajdonát képezi, szerzői jogi védelem alatt állnak. A www.munkavallaloert.hu weboldalról cikkeket, információkat átvenni csak a forrásra és a szerzőre való hivatkozással lehet.